Meteen naar de inhoud

Privacy Statement

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op een site van HeLe Maten vof. ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. HeLe Maten respecteert jouw privacy en zal er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de HeLe Maten databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma’s waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. HeLe Maten zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven ter beschikking stellen. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de sites van HeLe Maten en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Door jou verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stem je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en sta je ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden.

Op gedeelten van de sites die informatie bevatten die door andere gebruikers van de sites is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de sites te verwijderen.

Cookies
Wanneer je een website van HeLe Maten bezoekt, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot je bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om je bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van je bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd.

Cookies zijn stukjes software die wij naar je internet browser sturen. Deze internet browser slaat de cookie op de harde schijf van je computer op. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd.

Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

Google Analytics
HeLe Maten maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de websites. Lees hier meer over hoe Google verzamelde gegevens gebruikt en welke maatregelen je kunt nemen om het verzenden hiervan vanuit je browser tegen te gaan.